Academische publicaties

2023

M. ZAGHEDEN & R. VERDUYN, Het Hof van Cassatie beperkt de taxatievrijheid van de fiscus bij een uitbreiding van de aanslagtermijn in geval van fraude, T.F.R., 2023/13, nr. 645, p. 714-717.

M. ZAGHEDEN, Het fiscaal statuut van de professionele sportbeoefenaar, In L. MAES en H. DECNIJF (eds), “Fiscale praktijkboeken 2022-2023”, p. 167-211.

M. ZAGHEDEN & J. HELAUT, Het fiscaal statuut van cryptoactiva met de aandacht voor de antiwitwasverplichtingen, In L. MAES en H. DECNIJF (eds), “Fiscale praktijkboeken 2022-2023”, p. 101-165.

2022

M. ZAGHEDEN, Met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, Mechelen, Kluwer, 2022, p. 210.

2021
M. MAUS & M. ZAGHEDEN, Het fiscaal administratief onderzoek in geval van aanwijzingen van fiscale fraude, In M. DELANOTE, Y. JORENS, M. MAUS, M. ROZIE, K. SALOMEZ & P. TRAEST (eds), “Fiscaal en sociaal strafrecht – Wegwijzer doorheen het labyrint”, Story Publishers, 2021, p. 714.

P. BIELEN, M. CASSIERS & M. ZAGHEDEN (eds), Beroepsfiscaliteit, Antwerpen, Intersentia, 2021, p. 366.

2019
M. ZAGHEDEN & J. DEENE, Naar een afwijkende interpretatie van het auteursrechtelijk originaliteitsbegrip in fiscale zaken, T.F.R., 2019/11, nr. 563, p.566-571.

2018
M. ZAGHEDEN, Met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, Mechelen, Kluwer, 2018, p. 140.

2017
Larcier Wet & duiding Vennootschapsbelasting in voorbereiding

Larcier Wet & duiding Personenbelasting in voorbereiding

2016
M. ZAGHEDEN & A. DELAFONTEYNE, Nieuwe kilometerheffing: ruimer toepassingsgebied dan eurovignet, Fiscoloog, nr. 1465, p.2.

2014
J. ASTAES, A. DELAFONTEYNE & M. ZAGHEDEN, Een goed belastingreglement: grondslag voor een succesvolle invordering, Vanden Broele, Brugge, 2014, p 50.

M. ZAGHEDEN, e.a., Belastingalmanak 2014, Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 2014.

M. MAUS & M. ZAGHEDEN, Kom binnen en zet u! Een analyse omtrent het fiscaal visitatierecht, In L. MAES en H. DECNIJF (eds), “Fiscale praktijkboeken 2013-2014”, 2014.

2013
M. ZAGHEDEN, Kosteloos gebruik buitenlands voertuig: teruggaaf verkeersbelasting, Fiscoloog, nr. 1365, p. 4.

M. ZAGHEDEN, De toepassing in de tijd van de Belgisch – Franse grensarbeidersregeling: Back to the past, geen probleem voor het Grondwettelijk Hof, LRB, nr. 2013/1, p. 3 – 15.

2012
M. ZAGHEDEN, Una via: de gulden middenweg of de weg zoek? Een analyse van het wetsvoorstel una via in de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving?, In L. MAES en H. DECNIJF (eds), “Fiscale praktijkboeken 2012-2013”, Antwerpen, Kluwer, 2012.

M. ZAGHEDEN, Met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 122.

2011
L VERLINDEN en M. ZAGHEDEN, Lokale en regionale belastingen, In L. MAES en H. DECNIJF (eds), “Belastingrecht in Kort Bestek”, Antwerpen, Intersentia, 2011, p. 509-543.

M. ZAGHEDEN, De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens: over de basisbeginselen in de taxatiefase, In M. DEJONCKHEERE (ed.), “Studiecyclus André Spruyt – een reis doorheen de fiscale basisbeginselen”, Brugge, Die Keure, 2011, p. 4329-349.

2010
M. ZAGHEDEN, De aanvullende gemeentebelastingen op de personenbelasting: eenvoud siert of toch ook weer niet?, LRB, 2009/4, p. 239-250.

M. ZAGHEDEN, Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bevestigt haar rechtspraak inzake het non bis in idem-beginsel in fiscale aangelegenheden, AFT, 2010, nr. 11, p. 34-38.

M. ZAGHEDEN, De Brusselse gewestbelastingen, Jaarboek Lokale en Regionale belastingen 2010.

M. DE JONCKHEERE & M. ZAGHEDEN, Fiscale sanctionering in lokale en regionale belastingen, In M. MAUS, M. ROZIE (eds.), “Cyclus Fiscaal straf- en strafprocesrecht”, Antwerpen, Intersentia, 2011, p. 395-464.