In welke sector bent u actief?
19 september 2022

Dient uw cryptowallet gemeld te worden bij de fiscale administratie?

Elke belastingplichtige die over een buitenlandse rekening beschikt, moet dit opnemen in de aangifte personenbelasting, alsook melden aan het Centraal Aanspreekpunt binnen de Nationale Bank van België (hierna het “CAP”). Reeds lange tijd rijst echter de vraag of dergelijke aangifte- & meldingsplicht ook bestaat in hoofde van de houders van een cryptoportefeuille. De Minister van Financiën Vincent VAN PETEGHEM heeft hier recent standpunt over ingenomen.
14 september 2022

Seminarie BBB: cryptomunten en cijferberoepen

Seminarie over bitcoins & cryptomunten. Wat moeten we hiervan weten?
7 september 2022

Digital Currency Academy: Het nummer één educatief platform rond Cryptocurrency in Vlaanderen

Bitcoin is de laatste jaren niet meer weg te denken uit de media. Maar wat is Bitcoin nu eigenlijk? Wat is blockchain? De eerste digitale munt bestaat ondertussen al meer dan 13 jaar en blockchain technologie is voor ons heel duidelijk de natuurlijke volgende evolutionaire stap in de wereld van financiën en digitale boekhouding.

BOEKEN EN SEMINARIES