In welke sector bent u actief?
8 december 2022

Webinar ‘Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime vanaf 1 januari 2023’

7 december 2022

De fiscaliteit van de ‘oneigenlijke’ gewestbelastingen

19 september 2022

Dient uw cryptowallet gemeld te worden bij de fiscale administratie?

Elke belastingplichtige die over een buitenlandse rekening beschikt, moet dit opnemen in de aangifte personenbelasting, alsook melden aan het Centraal Aanspreekpunt binnen de Nationale Bank van België (hierna het “CAP”). Reeds lange tijd rijst echter de vraag of dergelijke aangifte- & meldingsplicht ook bestaat in hoofde van de houders van een cryptoportefeuille. De Minister van Financiën Vincent VAN PETEGHEM heeft hier recent standpunt over ingenomen.

BOEKEN EN SEMINARIES