Nieuws

11 juli 2024

Het Nieuwsblad nam recent een interview af omtrent mijn expertise rond crypto en tax.

Crypto kopen en een portefeuille opbouwen met digitale munten, is één ding. Maar wat zijn de fiscale gevolgen daarvan. Advocaat Méhdi Zagheden heeft zich erin gespecialiseerd en begeleidt klanten met kleine en grote vermogens in crypto, maar ook gedupeerden van crypto-oplichting.
21 december 2023

Einde fiscaal gunstregime Portugal in zicht: nog snel verhuizen?

Het is een publiek geheim: buitenlanders die zich vestigen in Portugal kunnen op fiscaal vlak van zeer interessante voordelen genieten. In september van dit jaar kondigde de Portugese Eerste Minister echter aan dat er een einde aan het gunstig regime wordt gesteld, met als doel de stijging van de woningprijzen te beperken. Ondertussen werd het begrotingsvoorstel gepubliceerd en is het duidelijk welke veranderingen vanaf 1 januari 2024 op til zijn.
12 september 2023

Crypto verhandelen via Binance: mission (im)possible?

Cryptoreus Binance is de laatste tijd in nauwe schoentjes beland. In België werden haar activiteiten sinds 10 juli 2023 geschorst, aangezien de licentie volgens de FSMA niet in orde is. Het blijkt echter dat Binance in België gewoon actief blijft, via een handige omweg.
30 mei 2023

Rulingdienst verduidelijkt crypto-rulings in Jaarverslag

Op fiscaal vlak bestaat er nog heel wat onduidelijkheid omtrent het fiscaal statuut van cryptomunten. Het is momenteel de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB), ook gekend als de Rulingdienst, die de krijtlijnen omtrent het belastingstelsel bij meerwaarden op cryptomunten uiteenzet. In haar Jaarverslag worden deze krijtlijnen iets meer ingekleurd.
19 september 2022

Dient uw cryptowallet gemeld te worden bij de fiscale administratie?

Elke belastingplichtige die over een buitenlandse rekening beschikt, moet dit opnemen in de aangifte personenbelasting, alsook melden aan het Centraal Aanspreekpunt binnen de Nationale Bank van België (hierna het “CAP”). Reeds lange tijd rijst echter de vraag of dergelijke aangifte- & meldingsplicht ook bestaat in hoofde van de houders van een cryptoportefeuille. De Minister van Financiën Vincent VAN PETEGHEM heeft hier recent standpunt over ingenomen.
7 september 2022

Digital Currency Academy: Het nummer één educatief platform rond Cryptocurrency in Vlaanderen

Bitcoin is de laatste jaren niet meer weg te denken uit de media. Maar wat is Bitcoin nu eigenlijk? Wat is blockchain? De eerste digitale munt bestaat ondertussen al meer dan 13 jaar en blockchain technologie is voor ons heel duidelijk de natuurlijke volgende evolutionaire stap in de wereld van financiën en digitale boekhouding.
27 juni 2022

Uitbreiding registratieplicht voor cryptoaanbieders: wat zijn hun verplichtingen?

De Belgische wetgever tracht een grotere grip te krijgen op de verhandeling van cryptomunten. Via de wet van 1 februari 2022 werden nieuwe krachtlijnen geïmplementeerd in de Antiwitwaswet, met een klemtoon op de registratieplicht van cryptoaanbieders.
27 juni 2022

Een cryptoportefeuille schenken: hoe doe je dat?

In de nieuwsbrief van 4 januari jl. bespraken we de aandachtspunten bij de vererving van een cryptoportefeuille. Het kan voor de cryptobelegger evenwel interessant zijn om over te gaan tot een (gedeeltelijke) schenking van diens portefeuille. Hierna staan we stil bij de voorwaarden en modaliteiten van een dergelijke schenking.
22 juni 2022

Hoe ga je als influencer om met uw inkomsten op fiscaal vlak?

Eén jaar geleden kondigde Minister Van Peteghem aan dat vergoedingen via auteursrechten nauw onder de loep genomen zouden worden. De administratie is ondertussen van start gegaan met de eerste fiscale controles en richt zich daarbij zowel op de genieters, als schuldenaars van auteursrechten.
9 mei 2022

Fiscale controles op het auteursrechtelijk gunstregime: als de vos de passie preekt, boer pas op je ganzen!

Eén jaar geleden kondigde Minister Van Peteghem aan dat vergoedingen via auteursrechten nauw onder de loep genomen zouden worden. De administratie is ondertussen van start gegaan met de eerste fiscale controles en richt zich daarbij zowel op de genieters, als schuldenaars van auteursrechten.