Crypto

12 september 2023

Crypto verhandelen via Binance: mission (im)possible?

30 mei 2023

Rulingdienst verduidelijkt crypto-rulings in Jaarverslag

Op fiscaal vlak bestaat er nog heel wat onduidelijkheid omtrent het fiscaal statuut van cryptomunten. Het is momenteel de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB), ook gekend als de Rulingdienst, die de krijtlijnen omtrent het belastingstelsel bij meerwaarden op cryptomunten uiteenzet. In haar Jaarverslag worden deze krijtlijnen iets meer ingekleurd.
19 september 2022

Dient uw cryptowallet gemeld te worden bij de fiscale administratie?

Elke belastingplichtige die over een buitenlandse rekening beschikt, moet dit opnemen in de aangifte personenbelasting, alsook melden aan het Centraal Aanspreekpunt binnen de Nationale Bank van België (hierna het “CAP”). Reeds lange tijd rijst echter de vraag of dergelijke aangifte- & meldingsplicht ook bestaat in hoofde van de houders van een cryptoportefeuille. De Minister van Financiën Vincent VAN PETEGHEM heeft hier recent standpunt over ingenomen.
14 september 2022

Seminarie BBB: cryptomunten en cijferberoepen

Seminarie over bitcoins & cryptomunten. Wat moeten we hiervan weten?
7 september 2022

Digital Currency Academy: Het nummer één educatief platform rond Cryptocurrency in Vlaanderen

Bitcoin is de laatste jaren niet meer weg te denken uit de media. Maar wat is Bitcoin nu eigenlijk? Wat is blockchain? De eerste digitale munt bestaat ondertussen al meer dan 13 jaar en blockchain technologie is voor ons heel duidelijk de natuurlijke volgende evolutionaire stap in de wereld van financiën en digitale boekhouding.
27 juni 2022

Uitbreiding registratieplicht voor cryptoaanbieders: wat zijn hun verplichtingen?

De Belgische wetgever tracht een grotere grip te krijgen op de verhandeling van cryptomunten. Via de wet van 1 februari 2022 werden nieuwe krachtlijnen geïmplementeerd in de Antiwitwaswet, met een klemtoon op de registratieplicht van cryptoaanbieders.
27 juni 2022

Een cryptoportefeuille schenken: hoe doe je dat?

In de nieuwsbrief van 4 januari jl. bespraken we de aandachtspunten bij de vererving van een cryptoportefeuille. Het kan voor de cryptobelegger evenwel interessant zijn om over te gaan tot een (gedeeltelijke) schenking van diens portefeuille. Hierna staan we stil bij de voorwaarden en modaliteiten van een dergelijke schenking.
15 maart 2022

Betaling van dienstprestaties via crypto

Bedrijfsleiders en werknemers hebben steeds vaker interesse om hun loon of vergoeding van dienstprestaties uit te laten betalen in cryptovaluta. Hoe wordt dit belast?
2 maart 2022

De meldingsplicht en cryptoportefeuilles

Geldt de meldingsplicht in de belastingaangifte en bij de Nationale Bank eveneens voor eigenaars van een crypto-wallet?
23 februari 2022

Webinar mei 2022: Recente ontwikkelingen in cryptomunten

Webinar van LegalLearning: juridische analyse van de recente ontwikkelingen in cryptomunten.
18 januari 2022

Rulingdienst past crypto-vragenlijst aan

Elke belastingplichtige die zekerheid wil verkrijgen omtrent de belastbaarheid van diens cryptoportefeuille kan daartoe een rulingaanvraag indienen. Recente aanpassing door de Rulingdienst.
4 januari 2022

Vererving van een cryptoportefeuille: wat te doen?

Wat zijn de gevolgen voor de erfgenaam wanneer de cryptocurrencies deel uitmaken van de nalatenschap?
7 december 2021

De boekhoudkundige verwerking van cryptovaluta

Hoe dient het aanhouden van een cryptoportefeuille of betalingen met virtuele munten door een vennootschap boekhoudkundig verwerkt te worden?
22 oktober 2021

Crypto tax scan

Het belastbaar karakter van cryptomunten is niet steeds eenduidig. Aan de hand van een vragenlijst trachten wij uw beleggingsprofiel te bepalen, op basis waarvan een tax scan kan aangevraagd worden.
22 oktober 2021

DAC8 op komst: cryptoactiva in het vizier

Tot op heden wordt de cryptomarkt amper wetgevend gereguleerd. De Europese Unie wil zich sterk maken tegen potentiële belastingfraude en -ontduiking en lanceert daarom de zogeheten DAC 8-richtlijn.