Vastgoed

21 december 2023

Einde fiscaal gunstregime Portugal in zicht: nog snel verhuizen?

Het is een publiek geheim: buitenlanders die zich vestigen in Portugal kunnen op fiscaal vlak van zeer interessante voordelen genieten. In september van dit jaar kondigde de Portugese Eerste Minister echter aan dat er een einde aan het gunstig regime wordt gesteld, met als doel de stijging van de woningprijzen te beperken. Ondertussen werd het begrotingsvoorstel gepubliceerd en is het duidelijk welke veranderingen vanaf 1 januari 2024 op til zijn.