Seminaries

2023
M. ZAGHEDEN, De fiscale behandeling van cryptomunten, Estate Planning Skill Group, 5 oktober 2023.

M. ZAGHEDEN & P. BERGHMAN, Het fiscaal statuut van de professionele sportbeoefenaar, Fiscale Hogeschool, 16 mei 2023.

M. ZAGHEDEN & J. DEENE, Het nieuw fiscaal regime van de auteurswetgeving. Bespreking wet 26 december 2022, LegalNews, 26 december 2022.

2022
M. ZAGHEDEN & P. BERGHMAN, De fiscus en uw crypto’s, Digital Currency Academy, 5 augustus 2022.

M. ZAGHEDEN, Fiscaal statuut van de sportbeoefenaar, Fiscale Hogeschool, 23 mei 2022.

M. ZAGHEDEN, Het fiscaal statuut van cryptovaluta – de wet van 1 februari 2022, Legalnews, 20 mei 2022.

M. ZAGHEDEN, Jaaroverzicht lokale en regionale belastingen, PXL Hogeschool – LVAB Limburg, 8 maart 2022.

2021
M. ZAGHEDEN, Jaaroverzicht lokale en regionale belastingen, Fiscale Hogeschool, 2 december 2021.

M. ZAGHEDEN, Fiscaal statuut van de sportbeoefenaar, Fiscale Hogeschool, 14 juni 2021.

2019
M. ZAGHEDEN, Het fiscaal administratief onderzoek in geval van aanwijzingen van fiscale fraude, “Cyclus Fiscaal straf- en strafprocesrecht”, UGENT, 14 november 2019.

S. PROOST, M. ZAGHEDEN (Moderator), Welke taks shifts in transport zorgen voor meer welvaart?, Studiedag “Taks Shift in de Vlaamse Fiscaliteit, Vlaamse Overheid – Departement Financiën en begroting, 2 mei 2019.

2018
M. ZAGHEDEN, Het vernieuwd erfrecht, Belfius Merelbeke, 24 mei 2018.

2017
M. ZAGHEDEN, Vermogensplanning, Belfius Zottegem, 25 oktober 2017.

M. ZAGHEDEN, Zomerakkoord fiscale (r)evolutie?, BRB – Aalst, 27 september 2017.

2015
A. DELAFONTEYNE & M. ZAGHEDEN, Repatriation of foreign assets and tax regularization, Luxemburg, 26 maart 2015.

J. ASTAES, A. DELAFONTEYNE & M. ZAGHEDEN, Patrimoniumbelastingen, Vanden Broele, Oostende, 5 maart 2015.

M. ZAGHEDEN, Bezwaar op vlak van lokale en regionale belastingen, Fiscale Hogeschool, 26 februari 2015.

2014
M. MAUS, C. JANSSENS, M. ZAGHEDEN, Hernieuwd parkeerbeleid anno 2014, Vanden Broele, 21 oktober 2014.

J. ASTAES, A. DELAFONTEYNE & M. ZAGHEDEN, Een goed belastingreglement: grondslag voor een succesvolle invordering, Vanden Broele, Brugge, 14 oktober 2014.

J. ASTAES, C. JANSSENS, M. MAUS, M. ZAGHEDEN, De invordering door middel van gemeentelijk dwangbevel en gas- boetes, Die Keure, 18 maart 2014.

J. ASTAES, C. JANSSENS, M. MAUS, M. ZAGHEDEN, De invordering van GAS-boetes en andere niet-fiscale invorderingen, Vanden Broele, 11 maart 2014.

M. ZAGHEDEN, Lokale bedrijfsbelastingen Beersel, Unizo Vlaams Brabant, 30 januari 2014.

2013
G. SCHOLLAERT & M. ZAGHEDEN, Fiscale bemiddelingsdienst: evaluatie na drie jaar, Fiscale Hogeschool, 5 december 2013.

M. ZAGHEDEN, Roadshow Fiscaliteit van de paardensport, Vlaamse Liga voor de Paardensport, 2 – 9 – 10 december 2013.

J. SPEECKE, M. ZAGHEDEN (Moderator), De fiscus op bezoek en hij neemt mee?, Fiscale Hogeschool, 25 november 2013.

M. DELANOTE, W. ROELANDT, M. ZAGHEDEN (Moderator), De uitwisseling van gegevens en de opheffing van het bankgeheim in de praktijk: wat weet de fiscus wanneer?, Fiscale Hogeschool, 5 november 2013.

M. ZAGHEDEN, Lokale en Regionale belastingen, Voordrachtencyclus stagiairs Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB), 5 oktober 2013.

C. JANSSENS & M. ZAGHEDEN, Workshop Het gemeentelijk dwangbevel, Die Keure, 24 september 2013.

P. SCHOUBROUCK, R. SMET, D. MATTHYS, C. BLINDEMAN, J. DE COSTER, G. MARTYN, M. ZAGHEDEN ( Moderator), Advocaat een vrij beroep als een ander?, Commissie van de Stagiairs Gent, ING, 13 juni 2013.

M. ZAGHEDEN, Waarheen met onze vermogensfiscaliteit? Tendensen voor de toekomst, Studievoormiddag Vermogensfiscalteit, Intersentia, Universiteit Antwerpen, 17 mei 2013.
M. ZAGHEDEN, Het gemeentelijk dwangbevel, Vanden Broele Lokale belastingen – Beleidsmatige, administratieve en juridische aspecten, 21 maart 2013.

S. DE RAEDT & W DEBEUCKELAERE, M. ZAGHEDEN ( Moderator), Gegevensverzameling door de fiscus versus privacy, Fiscale Hogeschool, 25 februari 2013.

M. MAUS & M. ZAGHEDEN, Zwijgrecht in fiscale zaken: spreken of zwijgen?, Fiscale Hogeschool, 4 februari 2013.

2012
M. MAUS & M. ZAGHEDEN, De aanslag op de geheime commissielonen anno 2012, Decupere & Partners, 27 november 2012.

B. COOPMAN, J. SPEECKE, M. ZAGHEDEN (Moderator), Una Via en de Minnelijke schikking, Fiscale Hogeschool, 11 oktober 2012.

M. ZAGHEDEN, In rechte lijn naar een vermogensbelasting, Alaska Seminarie, 14 juni 2012.

M. MAUS & M. ZAGHEDEN, Fiscale visitatie, Fiscale Hogeschool, 15 mei 2012.

2011
M. MAUS & M. ZAGHEDEN, Kroniek van een aangekondigde dood: is het amen en uit met het bankgeheim, Fiscale Hogeschool, 8 december 2011.

P. VERBANK, M. ZAGHEDEN (Moderator), Normaal beheer van aandelen door een actieve aandeelhouder: nog steeds mogelijk of volledig uitgesloten?, Fiscale Hogeschool, 28 november 2011.

C. BARBIER, J. DE BLAY, M. ZAGHEDEN (Moderator), Beroepsgeheim en aansprakelijkheid van belastingconsulenten, accountants, vrije beroepen, Fiscale Hogeschool, 17 november 2011.

C. VANDEN BRANDEN, M. ZAGHEDEN (Moderator), Niet akkoord met de werking van de fiscus? Kies voor het pretaxtie-geschil, Fiscale Hogeschool, 22 november 2011.

M. MAUS & M. ZAGHEDEN, Fiscale bemiddeling, Fiscale Hogeschool, 5 april 2011.

M. ZAGHEDEN, Gegevensuitwisseling tussen belgische belastingadministraties – Estate Planning Updates 2011, European Association for Private Bankers, 16 februari 2011.

2010
M. ZAGHEDEN, De Brusselse Gewestbelastingen, Studiedag Lokale & Regionale belastingen 2010, 22 oktober 2010.

M. MAUS & M. ZAGHEDEN, Schuld en boete: wat eraan te doen, Fiscale Hogeschool, 8 maart 2010.

2009
M. MAUS & M. ZAGHEDEN, Het fiscaal statuut van onderhoudsgelden, UPV-seminarie Balie Brugge, 11 december 2009.