12 september 2023

Crypto verhandelen via Binance: mission (im)possible?

11 september 2023

Verkopen via een online platform? Opgelet, de fiscus kijkt mee!

5 juli 2023

De verleggingsregel voor werken in onroerende staat gewijzigd sinds 1 januari 2023

30 mei 2023

Rulingdienst verduidelijkt crypto-rulings in Jaarverslag

Op fiscaal vlak bestaat er nog heel wat onduidelijkheid omtrent het fiscaal statuut van cryptomunten. Het is momenteel de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB), ook gekend als de Rulingdienst, die de krijtlijnen omtrent het belastingstelsel bij meerwaarden op cryptomunten uiteenzet. In haar Jaarverslag worden deze krijtlijnen iets meer ingekleurd.
17 mei 2023

Btw-tarief voor toegang tot sportinrichting

Door hervormingen blaast een nieuwe wind door het fiscaal landschap voor sportbeoefenaars.
12 mei 2023

Seminarie FHS: Het fiscaal statuut voor sportbeoefenaars: update anno 2023

Seminarie over het fiscaal statuut voor sportbeoefenaars: update anno 2023
15 februari 2023

Boekaankondiging: Fiscaal Praktijkboek Directe Belastingen

8 december 2022

Webinar ‘Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime vanaf 1 januari 2023’

7 december 2022

De fiscaliteit van de ‘oneigenlijke’ gewestbelastingen

19 september 2022

Dient uw cryptowallet gemeld te worden bij de fiscale administratie?

Elke belastingplichtige die over een buitenlandse rekening beschikt, moet dit opnemen in de aangifte personenbelasting, alsook melden aan het Centraal Aanspreekpunt binnen de Nationale Bank van België (hierna het “CAP”). Reeds lange tijd rijst echter de vraag of dergelijke aangifte- & meldingsplicht ook bestaat in hoofde van de houders van een cryptoportefeuille. De Minister van Financiën Vincent VAN PETEGHEM heeft hier recent standpunt over ingenomen.
14 september 2022

Seminarie BBB: cryptomunten en cijferberoepen

Seminarie over bitcoins & cryptomunten. Wat moeten we hiervan weten?
7 september 2022

Digital Currency Academy: Het nummer één educatief platform rond Cryptocurrency in Vlaanderen

Bitcoin is de laatste jaren niet meer weg te denken uit de media. Maar wat is Bitcoin nu eigenlijk? Wat is blockchain? De eerste digitale munt bestaat ondertussen al meer dan 13 jaar en blockchain technologie is voor ons heel duidelijk de natuurlijke volgende evolutionaire stap in de wereld van financiën en digitale boekhouding.
27 juni 2022

Uitbreiding registratieplicht voor cryptoaanbieders: wat zijn hun verplichtingen?

De Belgische wetgever tracht een grotere grip te krijgen op de verhandeling van cryptomunten. Via de wet van 1 februari 2022 werden nieuwe krachtlijnen geïmplementeerd in de Antiwitwaswet, met een klemtoon op de registratieplicht van cryptoaanbieders.
27 juni 2022

Een cryptoportefeuille schenken: hoe doe je dat?

In de nieuwsbrief van 4 januari jl. bespraken we de aandachtspunten bij de vererving van een cryptoportefeuille. Het kan voor de cryptobelegger evenwel interessant zijn om over te gaan tot een (gedeeltelijke) schenking van diens portefeuille. Hierna staan we stil bij de voorwaarden en modaliteiten van een dergelijke schenking.
22 juni 2022

Hoe ga je als influencer om met uw inkomsten op fiscaal vlak?

Eén jaar geleden kondigde Minister Van Peteghem aan dat vergoedingen via auteursrechten nauw onder de loep genomen zouden worden. De administratie is ondertussen van start gegaan met de eerste fiscale controles en richt zich daarbij zowel op de genieters, als schuldenaars van auteursrechten.
9 mei 2022

Fiscale controles op het auteursrechtelijk gunstregime: als de vos de passie preekt, boer pas op je ganzen!

Eén jaar geleden kondigde Minister Van Peteghem aan dat vergoedingen via auteursrechten nauw onder de loep genomen zouden worden. De administratie is ondertussen van start gegaan met de eerste fiscale controles en richt zich daarbij zowel op de genieters, als schuldenaars van auteursrechten.
15 maart 2022

Betaling van dienstprestaties via crypto

Bedrijfsleiders en werknemers hebben steeds vaker interesse om hun loon of vergoeding van dienstprestaties uit te laten betalen in cryptovaluta. Hoe wordt dit belast?
2 maart 2022

De meldingsplicht en cryptoportefeuilles

Geldt de meldingsplicht in de belastingaangifte en bij de Nationale Bank eveneens voor eigenaars van een crypto-wallet?
23 februari 2022

Webinar mei 2022: Recente ontwikkelingen in cryptomunten

Webinar van LegalLearning: juridische analyse van de recente ontwikkelingen in cryptomunten.
14 februari 2022

E-Seminarie mei 2022: het fiscaal statuut van de sportsector

Fiscale Hogeschool E-Seminarie: Hervorming van het fiscaal statuut voor sportbeoefenaars.
Wij gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren. Als je verder surft, dan ga je akkoord met deze cookies.
Lees meer